การฝึกงานในสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมที่ BHMS ธุรกิจและการจัดการโรงแรมมีการศึกษาที่เป็นจุดเด่นและการฝีกงานในการทำงานที่หลากหลาย

นักเรียนมีโอกาสในการฝึกงานที่ต่างๆและได้รับประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆของอุตสาหกรรมการบริการ

การฝึกงาน การจัดการโรงแรมได้หลากหลายที่ ที่น่าตื่นเต้นและมีโอกาสในความก้าวหน้าทางด้านการงานในอนาคต