ขั้นตอนการสมัคร

 1. ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  โรงเรียน B.H.M.S. และสถาบันทดสอบ testpodium จะทำการประเมินผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ 

  1. เข้าเว็บไซต์  www.testpodium.com
  2. สร้างล็อกอินและรหัสผ่าน
  3. เลือก การทดสอบระดับที่ 2
  4. ทำแบบทดสอบให้เสร็จทางออนไลน์ (ประมาณ 35 นาที)
  5. ส่งผลการทดสอบไปยัง BHMS ที่ลูเซิร์น (ภายใต้การรับรองของโรงเรียน)
  6. หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับผลการทดสอบแล้ว โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและหลักสูตรที่นักรียนสามารถเข้าศึกษาได้ ภายใน 72 ชั่วโมง
 2. ขั้นตอนที่ 2 จดหมายยืนยันการรับเข้าศึกษา

  หากเอกสารผ่านการพิจารณา และหลักสูตรการศึกษาที่ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษานั้นยังสามารถรับนักเรียนได้ เราจะส่งจดหมายตอบรับการรับเข้าศึกษาให้แก่นักเรียนภายใน 72 ชั่วโมง

  หลังจากที่ผู้สมัครได้รับจดหมายยืนยันการรับเข้าศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนจะขอให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อโรงเรียน B.H.M.S. ที่เมืองลูเซิร์น หรือที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของโรงเรียนในเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในประเทศของนักเรียนได้

 3. ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมและการขอวีซ่า

  ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังนักเรียนทันทีที่ทางโรงเรียนได้รับการชำระค่าธรรมนียมแรกเข้า

  ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักรียนจะต้องติดต่อสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ผ่านทางที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของ B.H.M.S. หรือตัวแทนด้านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาของ B.H.M.S. เพื่อการยื่นเอกสารนัดวันเวลาขอสัมภาษณ์วีซ่าประเภทนักเรียน

  สำหรับค่าเล่าเรียนในการเข้าศึกษาที่โรงเรียนในปีแรก นักเรียนจะต้องดำเนินการชำระหลังค่าธรรมเนียมดังกล่าวหลังจากที่ทางโรงเรียน B.H.M.S. ได้ยืนยันการออกวีซ่าของนักเรียน ซึ่งจะต้องชำระอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

  ซึ่งเมื่อทางโรงเรียนได้รับการชำระค่าเล่าเรียนครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะทำการออกจดหมาย NOC (No Open Cost) และจะทำการจัดส่งไปยังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่โดยตรง เพื่อที่นักเรียนจะได้รับตราประทับวีซ่า หลังจากนั้นนักเรียนอาจทำการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางมายังเมืองซูริคที่จะมีตัวแทนของโรงเรียนรอรับนักเรียนเพื่อส่งนักเรียนไปยังที่พักของนักเรียนในลูเซิร์นต่อไป