วันเปิดภาคการศึกษา

Find our next intakes for 2021 / 2022 below.

22021/2022
Nov
15th
Jan
10th
Feb
28th
Apr
11th
May
23th
Jul
04th
Aug
22th
Oct
03rd
Diploma (BA 1st year)
Higher Diploma (BA 2nd year)
Bachelor Degree (BA 3rd year)     
M.Sc. Degree     
MBA Degree      
Graduate Cartificate     
PGD Hospitality    
PGD Culinary      
Preparatory English

*Only Hospitality & Global Business