วันเปิดภาคการศึกษา

Find our next intakes for 2024 / 2025 below.

2024/2025
May
21st
Jul
01st
Aug
19th
Sep
30th
Nov
18th
Jan
06th
Feb
24th
Apr
7th
Diploma (BA 1st year)
Higher Diploma (BA 2nd year)
Pastry Diploma (BA 1st year)    
Pastry Higher Diploma (BA 2nd year)    
Bachelor Degree (BA 3rd year)     
M.Sc. Degree     
MBA Degree      
Graduate Certificate     
PGD Hospitality    
PGD Culinary
Short Courses Culinary & Pastry    
Preparatory English