แบบฟอร์มการขอวีซ่า

นักเรียนจะต้องมีวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งการขอวีซ่าถือเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนที่ หากนักเรียนไม่มีวีซ่า นักรียนจะไม่สามารถเดินทางมาศึกษาที่สวิสเซอร์แลนด์ได้

หากนักเรียนไม่ทราบว่านักเรียนจะต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามจากตัวแทนของ หรือจาก สถาณทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้

โดยขั้นตอนการขอวีซ่าจะใช้ระยะเวลาประมาณกว่า 12 สัปดาห์ นักเรียนจึงควรที่จะวางแผนในการขอวีซ่าให้สอดคล้องกับวันเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรที่นักเรียนจะเข้าศึกษา

ซึ่งที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของ BHMS หรือตัวแทนประจำภูมิภาคของ BHMS จะช่วยเหลือ และให้คำรึกษาแก่นักเรียนในการจัดหาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นในขั้นตอนนี้