การใช้ชีวิตในประเทศสวิสเซอร์แวนด์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักเรียนมากกว่า 7,000 คนทั่วโลก ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมหลากหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายในการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพสายงานธุรกิจการให้บริการและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีนักบริหารในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการระดับสากลจำนวนมากที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์

ตลอดระยะเวลามากกว่าหนึ่งร้อยปี สวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในด้านการศึกษาสาขาการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมที่ดีเยี่ยม โดยทั่วไป การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในขณะที่จะเน้นในการพัฒนาบุคคลิกภาพของนักเรียนควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนวมากที่ต้องการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวในระดับสากล เดินทางเข้ามาศึกษาและทำงานที่นี่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทวีปยุโรป โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี และลิกเตนสไตน์ และถือเป็นประเทศที่นักเรียนจากทั่วโลก ผู้ที่ต้องการศึกษาในสาขาการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการที่ได้คุณภาพต่างให้การยอมรับ