นักเรียนของเรา

학생

학생들은 다양한 민족적, 문화적 배경의 전세계 70여개 국가에서 모였습니다. 그들은 서로 다른 언어를 사용하고 다른 종교를 가지면서도 하나의 공통점을 가지고 있습니다. 그것은 세계 서비스 산업에서 야망높은 경력을 달성하는 것입니다. 이러한 다문화 커뮤니티 안에서 끊임없는 문화 교류와 참여 덕분에 학생들은 미래 글로벌 사회의 리더가 되기 위하여 필수적인 다양한 백그라운드에서 모인 사람들과 소통하고 함께 일하는 데 필요한 자질을 기르게 됩니다.

ภาษา

ภาษาที่ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ BHMS คือภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรม ซึ่งหากนักเรียนมีความรู้ทางภาษาเยอรมันที่ดี จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่น และช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์ได้

การแต่งกาย

B.H.M.S. เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลนักศึกษาให้อยู่ในมารยาทที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม นักศึกษาทุกคนจะต้องส่วมชุด  business dress code ซึ่งเป็นการแต่งกายโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม hospitality

นักศึกษาของBHMSทุกคนจะต้องส่วมชุด business dress code แทนการสวมชุดนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชายจะต้องสวมเสื้อสูทสีเข้ม เสื้อเชิ๊ตและเนคไท ส่วนนักศึกษาหญิงจะต้องสวมกางเกงหรือกระโปรงสีเข้มกับเสื้อพร้อมสวมเสื้อคลุม และรองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม ในฤดูหนาวสามารถสวมเสื้อกันหนาวเพิ่มได้

สำหรับนักศึกษาสาขา Culinary จะได้รับชุดเชฟเพื่อสวมใส่ในภาคปฏิบัติ