นักเรียนของเรา

นักเรียนกว่า 90 ประเทศ จากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมด้วยภาษาและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมาด้วยเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและการบริการระดับโลก และด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภายในสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายวัฒนธรรมนี้ทำให้นักเรียนสามารถสั่งสมประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน และการเป็นผู้นำระดับนานาชาติในอนาคตได้โดยความสามารถในการทำงานและสื่อสารกับผู้คนที่มีความแตกต่างกัน

ภาษา

ภาษาที่ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ BHMS คือภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม นักเรียนยังได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรม ซึ่งหากนักเรียนมีความรู้ทางภาษาเยอรมันที่ดี จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่น และช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักในสวิตเซอร์แลนด์ได้

การแต่งกาย

B.H.M.S. เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลนักศึกษาให้อยู่ในมารยาทที่ดีและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม นักศึกษาทุกคนจะต้องส่วมชุด  business dress code ซึ่งเป็นการแต่งกายโดยทั่วไปของอุตสาหกรรม hospitality

นักศึกษาของB.H.M.S.ทุกคนจะต้องส่วมชุด business dress code แทนการสวมชุดนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชายจะต้องสวมเสื้อสูทสีเข้ม เสื้อเชิ๊ตและเนคไท ส่วนนักศึกษาหญิงจะต้องสวมกางเกงหรือกระโปรงสีเข้มกับเสื้อพร้อมสวมเสื้อคลุม และรองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม ในฤดูหนาวสามารถสวมเสื้อกันหนาวเพิ่มได้

สำหรับนักศึกษาสาขา Culinary จะได้รับชุดเชฟเพื่อสวมใส่ในภาคปฏิบัติ