สนทนากับนักเรียนของเรา

พูดคุยและสอบถาม ความคิดเห็นโดยตรงจาก นักเรียนของเรา! โปรดทราบว่าพวกเขาอาจกำลังเรียนอยู่ หรือกำลังสอบ แอาจไม่สามารถตอบกลับได้ในทันที

นักเรียนของเราจะตอบคำถามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่พวกเขาอาจไม่ทราบทุกแง่มุมหรือคำตอบ สำหรับคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงิน วิชาการ วีซ่า หรือขั้นตอนการสมัคร โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเรา