เกี่ยวกับเรา

B.H.M.S. Business & Hotel Management School (โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม B.H.M.S.) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  B.H.M.S.เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

 

A warm welcome from the President of B.H.M.S.

«It is my pleasure to welcome you to the B.H.M.S. Business & Hotel Management School. We will strive to provide you with a learning environment that is challenging, yet supportive of your personal interests and needs. We want you to succeed while you are here and, equally important, we want to prepare you for the challenges of a global career.»