ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน B.H.M.S.

โรงเรียน  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศโดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาในระดับสูงสำหรับบุคคลในวัยทำงานทั่วไปที่มีความประสงค์ และมีความมุ่งมาดที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษในแต่ละปีมากกว่า 15,000 คน

ที่โรงเรียนเบเนดิกต์ในซูริค มีนักเรียนกว่า  คน ต่อปีที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษา และการสื่อสาร หลักสูตรการให้บริการต่าง ๆ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรด้านบัญชีการเงิน และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นตามไปหลักสูตรคุณวุฒิทางศึกษาของรัฐบาลกลางสวิสเซอร์แลนด์ ทางโรงเรียนเบเนดิกต์เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและการจัดการ

ที่โรงเรียน B.H.M.S. ลูเซิร์น มีนักเรียนกว่า 900 คน ต่อปี ศึกษาในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการโรงเเรมและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต โรงเรียน B.H.M.S.

มีความร่วมมือกับ Robert Gordon University of Aberdeen สหราชอาณาจักร และ York St John University (UK) ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Please contact us

B.H.M.S.
Gütschstrasse 2-6
CH-6003 Luzern
Switzerland

+41 41 248 70 70