แคมปัส

โรงเรียนของเรา ตั้งอยู่ใจกลางของเมือง Lucerne

B.H.M.S. มีตึกเรียนที่ทันสมัย 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Lucerne โดยแต่ละตึกเรียนนั้นตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ใช้เวลาในการเดินเพียง 5-12 นาที:

  1. Lakefront Center (Bénédict Schools’ Main Campus)
  2. Sentipark (B.H.M.S. Campus)
  3. St.-Karli-Quai (B.H.M.S. Campus)
  4. Gibraltarstrasse (B.H.M.S. Campus)

City Campus (BHMS Campus)

 

Lakefront Center (Bénédict Schools’ Main Campus)

 

Sentipark (BHMS Campus)

 

St.-Karli-Quai (BHMS Campus)

 

Gibraltarstrasse (BHMS Campus)

 

ห้องพักนักศึกษา

ห้องพักนักศึกษาของ BHMS เป็นห้องพักที่ทันสมัย สะดวกสบายพร้อมด้วยห้องน้ำในตัว โต๊ะทำงานและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษาของBHMS จะทำให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาทั้งในด้านการเรียนและพักผ่อนอย่างเต็มที่

อินเตอร์เน็ต

เรามีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั้งในอาคารห้องพักนักศึกษาและอาคารเรียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทาง BHMS มีห้องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย และนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย