เครือข่าย

หลักสูตรภาษาเยอรมัน

สำหรับการประกอบอาชีพ การเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับประกาศนียบัตร Goethe
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน

Deutschkurs at Benedict


หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ หรืออิตาลี

โรงเรียนเบเนดิกต์เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างๆ สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพหรือส่วนตัว

หลักสูตรภาษาที่ Benedict


วิชาชีพด้านสุขภาพการศึกษาต่อ

เลขาธิการทางการแพทย์