Diploma in Business & Hospitality Management

ปริญญาสาขาการจัดการด้านการบริหารการโรงแรม ปี1

โปรแกรมนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและกำลังมองหาอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ/การท่องเที่ยวหรือธุรกิจระหว่างประเทศ โปรแกรมนี้ มีจุดมุ่งหมายสองประการในการพัฒนาความเข้าใจในวงกว้างเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการโรงแรมระหว่างประเทศ และการสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักธุรกิจและการจัดการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1 ภาคเรียน 20 สัปดาห์ และฝึกงาน 4 - 6 เดือนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ

Admission Requirements:

  • Completed secondary school diploma
  • Completed B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.0 level or equivalent

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Diploma in Business & Hospitality Management

Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่มของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจการบริหาร การจัดการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ อีก 4-6 เดือน