MBA Dual Degree

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับ York St. John University จัดหลักสูตร MBA สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการและความสามารถผ่านการเรียนรู้เชิงประยุกต์โดยใช้กรณีศึกษา การทำงานกลุ่ม และตัวอย่างธุรกิจจริง

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมการบริการ hospitality การท่องเที่ยว และนวัตกรรมในหลากหลายสาขา นักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะเรียนหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อให้ได้ความเข้าใจและทักษะที่มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและนอกจากนี้ยังจะได้ค้นพบการพัฒนาอันหลากหลายจากในหลายๆภาคส่วนผ่านการศึกษากรณีตัวอย่าง การจัดการข้อมูล และการทำโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีคุณค่าในสายอาชีพ หลักสูตร MBA Dual Degree ประกอบด้วการเรียนการสอนแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิจัยแบบอิสระ โดยจะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต สำหรักนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง สามารถการทำวิจัยพร้อมกับการฝึกงานทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลารวม 6 เดือน  หรืออีกทางเลือกหนึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับโอกาสในการจ้างงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และกำลังมองหาโอกาสที่จะเริ่มสายงานหรือได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline
  • IELTS 6.0 level or equivalent
  • 2-3 years work experience

B.H.M.S. MBA Specializations

B.H.M.S. มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร MBA ทั้งหมด 3 หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรหลักที่มีความร่วมสมัยและความก้าวหน้า

International Hospitality Management


หลักสูตร International Hospitality Management จะทำให้นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมที่หลายหลายและน่าตื่นเต้น ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้เห็นอุตสาหกรรม hospitality ระดับโลกในหลายหลายแง่มุม นักศึกษายังจะได้วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ host markets ของธุรกิจที่มีการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของแวดวง hospitality ระดับโลก รวมไปถึง การเมือง, เศรฐกิจ, สังคมและวัฒธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศ และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม hospitality 

Innovation and Entrepreneurship


หลักสูตรThe Innovation and Entrepreneurship ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกของแนวคิดทางธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการประกอบธุรกิจ โดยเน้นไปในส่วนของธุรกิจ startup เป็นพิเศษ เช่น การพัฒนาที่ไม่ซ้ำใครและแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ, กระบวนการที่ทันสมัย, การเตรียมแผนธุรกิจ, ระบุความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท และกระบวนสร้างมูลค่าของนวัฒกรรมเพื่อสังคม

Global Marketing


หลักสูตร Global Marketing จะทำให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสที่สามารถได้รับจากเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ในการใช้งาน SoMe จะได้รับการศึกษาและนำไปฝึกปฏิบัติผ่าน SoMe ในระดับนานาชาติ

เมษายนกันยายน

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Dual Degree MBA

หลักสูตร MBA Dual Degree ประกอบด้วการเรียนการสอนแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิจัยแบบอิสระ โดยจะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต สำหรักนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง สามารถการทำวิจัยพร้อมกับการฝึกงานทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลารวม 6 เดือน  หรืออีกทางเลือกหนึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับโอกาสในการจ้างงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และกำลังมองหาโอกาสที่จะเริ่มสายงานหรือได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

B.H.M.S. MBA Specializations

International Hospitality Management

หลักสูตร International Hospitality Management จะทำให้นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมที่หลายหลายและน่าตื่นเต้น ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้เห็นอุตสาหกรรม hospitality ระดับโลกในหลายหลายแง่มุม นักศึกษายังจะได้วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ host markets ของธุรกิจที่มีการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของแวดวง hospitality ระดับโลก รวมไปถึง การเมือง, เศรฐกิจ, สังคมและวัฒธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศ และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม hospitality 

Global Marketing

หลักสูตร Global Marketing จะทำให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสที่สามารถได้รับจากเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์และนำไปฝึกปฏิบัติ ในระดับนานาชาติ

MBA Top-Up - M.Sc. Advanced Standing

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ B.H.M.S. (ในด้านการจัดการธุรกิจการบริหารการจัดการการให้บริการหรือด้านการจัดการธุรกิจ M.Sc. program) สามารถศึกษาต่อขั้นสูงในโปรแกรม MBA York St. John . ในโปรแกรม 3 หลักสูตร MBA เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้อเสนอนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก โปรแกรมการสอนที่ B.H.M.S