หลักสูตร 3 ปี ปริญญาตรี สาขาการจัดการด้านคหกรรม

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับมหาวิทยาลัย Robert Gordon (RGU) ได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีแบบหลักสูตรเร่งรัดในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ลดทอนคุณภาพการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านการทำอาหาร โปรแกรมนำเสนอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและความสามารถระดับมืออาชีพแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังมองหาที่จะได้รับความรู้เฉพาะที่จำเป็นเมื่อต้องการเปิดธุรกิจการทำอาหารหรือจัดเลี้ยงของพวกเขาเอง นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าสู่โปรแกรมในปีที่สาม

ระยะเวลาเรียน: 36 เดือน

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาด้านการโรงแรมและโปรแกรมด้านคหกรรม - ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี สาขาการจัดการด้านคหกรรม (ปี1)

ในปีแรกนี้จะแนะนำนักเรียนให้รู้จักโลกของการทำอาหารและการออกแบบอาหาร โดยครูผู้สอนเน้นเทคนิคการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการจากผู้บริโภค หลักสูตรพื้นฐานนี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการฝึกงานครั้งแรกของพวกเขาในครัวเชิงพาณิชย์และจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเชื่อมั่นความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความรู้และทักษะเพื่อความอยู่รอดในความเร่งรีบและความคึกคักของห้องครัวขนาดใหญ่

หลังจากสำเร็จการศึกษา 6 เดือน นักเรียนจะได้รับการอบรบฝึกงาน 4-6 เดือน

ปริญญาตรี สาขาการจัดการด้านคหกรรม (ปี2)

สำหรับหลักสูตรปีที่สอง ประกอบด้วยระยะเวลาการศึกษาอย่างเข้มข้น 6 เดือนที่ BHMS ในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์และการฝึกอบรมงานภาคปฏิบัติ ที่ได้รับค่าจ้าง 4-6 เดือนสำหรับการฝึกงานในสวิสเซอร์แลนด์

โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารนานาชาติที่ได้รับในระดับประกาศนียบัตร นักเรียนจะได้ศึกษาสำรวจอาหารยุโรปและอาหารนานาชาติโดยการเตรียมสูตรอาหารที่หลากหลาย รวมถึงอาหารทั่วไป มังสวิรัติ อาหารจานหลัก ขนมอบและของหวาน นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการจัดการความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมรวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นสูง 6 เดือนนักเรียนจะมีสิทธิ์ฝึกงาน 4-6 เดือนในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์

ปริญญาตรี สาขาการจัดการด้านคหกรรม (ปี3)

หลักสูตรปีที่สามของสาขาการจัดการคหกรรมขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาอย่างเข้มข้นมากกว่า 20 สัปดาห์ที่ B.H.M.S. และมีประสบการณ์การทำงาน 4-6 เดือนในสวิสหรือในต่างประเทศ

หลักสูตรในปีที่สามและถือเป็นปีสุดท้ายในสาขาศิลปะการประกอบอาหาร นักเรียนต้องสร้างความสามารถและสะสมประสบการณ์การทำอาหารที่มีอยู่และเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำและธุรกิจในเชิงลึก

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมในปีที่3นี้ จะรวมถึงการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้า การวางแผนและการจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการลูกทีมในห้องปฏิบัติการห้องครัว นอกจากนี้โปรแกรมยังให้รากฐานที่แข็งแกร่งในด้านทักษะที่หลากหลายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมอาหารและตำแหน่งอื่นๆในองค์กร

Preparatory English


Intensive course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง

B.H.M.S. แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
www.testpodium.com ( level 2 ) or
englishtest.duolingo.com

วันเปิดภาคการศึกษา

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Diploma in Culinary Arts

Diploma Culinary Arts B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte (อาหารประเภททีมีส่วนผสมพิเศษแยกออกมาต่างหาก) การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร รวมกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม ซึ่งในสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติ และการเรียนที่ปราศจากความเครียดและความกดดันนี้ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

Higher Diploma Culinary Arts

Higher Diploma Culinary Arts B.H.M.S. หลักสูตรชั้นสูงด้านศิลปะการทำอาหารช่วยเพิ่มความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารสากลที่ได้รับในระดับอนุปริญญาปีที่แรก ไฮไลท์ที่เป็นประโยชน์ของปีที่สองนี้ ได้แก่ เทคนิคการทำครัวขั้นสูง การฝึกอบรมในการสร้างสรรค์และการนำเสนออาหารร่วมสมัยตลอดจนหลักสูตรการทำช็อกโกแลต นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของพวกเขาผ่านวิชาธุรกิจหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานด้านการทำอาหารที่หลากหลาย

Bachelor Degree Culinary Arts

BA Degree Culinary Arts ปีที่สามและเป็นปีสุดท้าย ซึ่งนำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะการทำอาหารสร้างจากความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำอาหารที่มีอยู่ของนักเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะในทางปฏิบัติความเป็นผู้นำและธุรกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จุดเด่นของโปรแกรมปีที่สามนี้รวมถึงการจัดการระหว่างวินัยในการดำเนินงานบริการอาหารรวมถึงการบริการลูกค้าการวางแผนและการจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาหารโมเลกุลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทีมการจัดการในห้องปฏิบัติการครัวช่วยให้การเรียนรู้ขั้นสูงสุดเพิ่มเติมในด้านทักษะที่หลากหลายก่อนที่นักเรียนจะก้าวไปสู่การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายและการหางาน