ปริญญาตรีปี 2 สาขาการจัดการด้านคหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี ปี2 สาขาการจัดการคหกรรมในปีการศึกษาที่ 2 นี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกแห่งการปรุงอาหาร ผ่านการเรียนรู้ทักษะในทางปฏิบัติเบื้องต้น และการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรจะให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อุปกรณ์ และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ การทำขนมปัง และขนมอบ การทำ cold kitchen (การประกอบอาหารจำพวกที่ทำในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น ชีส และ สลัด) การจัดเตรียม และตกแต่งจานอาหาร หลักความปลอดภัย และโภชนาการ การบัญชี และการเงิน รวมทั้งทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมันในการสื่อสาร นอกจากนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงนี้ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเกียรตินิยม) สาขาศิลปศาสตร์ด้านคหกรรรม ระยะเวลา 1 ปี (ภาคปกติ) ที่มหาวิทยาลัย University of Derby ได้

Admission Requirements:

 • Completed secondary school diploma
 • B.H.M.S. Diploma or equivalent
 • IELTS 5.5 or equivalent

  Accredited by the Accrediting Commission of the American Culinary Federation Foundation.

  วันเปิดภาคการศึกษา

  มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

  Higher Diploma Culinary Arts

  Higher Diploma Culinary Arts B.H.M.S. หลักสูตรชั้นสูงด้านศิลปะการทำอาหารช่วยเพิ่มความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารสากลที่ได้รับในระดับอนุปริญญาปีที่แรก ไฮไลท์ที่เป็นประโยชน์ของปีที่สองนี้ ได้แก่ เทคนิคการทำครัวขั้นสูง การฝึกอบรมในการสร้างสรรค์และการนำเสนออาหารร่วมสมัยตลอดจนหลักสูตรการทำช็อกโกแลต นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของพวกเขาผ่านวิชาธุรกิจหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานด้านการทำอาหารที่หลากหลาย