ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบริการ

ภาพรวมโปรแกรม
หลักสูตร Graduate Certificate สาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มียังไม่มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ M.Sc. ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศได้

โปรแกรมนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจในหลักพื้นฐานในการสำรวจแนวโน้มร่วมสมัยและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและทราบถึงองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม และมีทักษะทางธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตลาดและการเงิน

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 6.0 level or equivalent

กุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายน

Graduate Certificate in Hostpitality Management

หลักสูตร Graduate Certificate สาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มียังไม่มีวุฒิปริญญาตรี นักเรียนจะได้เรียน 4 วิชาหลัก ในระดับสูงในระยะเวลา 3 เดือนและเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศได้