MBA Dual Degree

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับ York St. John University จัดหลักสูตร MBA สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการและความสามารถผ่านการเรียนรู้เชิงประยุกต์โดยใช้กรณีศึกษา การทำงานกลุ่ม และตัวอย่างธุรกิจจริง

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านอุตสาหกรรมการบริการ hospitality การท่องเที่ยว และนวัตกรรมในหลากหลายสาขา นักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะเรียนหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อให้ได้ความเข้าใจและทักษะที่มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและนอกจากนี้ยังจะได้ค้นพบการพัฒนาอันหลากหลายจากในหลายๆภาคส่วนผ่านการศึกษากรณีตัวอย่าง การจัดการข้อมูล และการทำโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีคุณค่าในสายอาชีพ หลักสูตร MBA Dual Degree ประกอบด้วการเรียนการสอนแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิจัยแบบอิสระ โดยจะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต สำหรักนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง สามารถการทำวิจัยพร้อมกับการฝึกงานทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลารวม 6 เดือน  หรืออีกทางเลือกหนึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับโอกาสในการจ้างงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และกำลังมองหาโอกาสที่จะเริ่มสายงานหรือได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 6.0 level or equivalent

B.H.M.S. MBA Specializations

B.H.M.S. มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร MBA ทั้งหมด 3 หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรหลักที่มีความร่วมสมัยและความก้าวหน้า

International Hospitality Management


หลักสูตร International Hospitality Management จะทำให้นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมที่หลายหลายและน่าตื่นเต้น ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้เห็นอุตสาหกรรม hospitality ระดับโลกในหลายหลายแง่มุม นักศึกษายังจะได้วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ host markets ของธุรกิจที่มีการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของแวดวง hospitality ระดับโลก รวมไปถึง การเมือง, เศรฐกิจ, สังคมและวัฒธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศ และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม hospitality

Innovation and Entrepreneurship


หลักสูตร Global Marketing จะทำให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสที่สามารถได้รับจากเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญ เช่น Facebook,หลักสูตรThe Innovation and Entrepreneurship ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกของแนวคิดทางธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทักษะพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการประกอบธุรกิจ โดยเน้นไปในส่วนของธุรกิจ startup เป็นพิเศษ เช่น การพัฒนาที่ไม่ซ้ำใครและแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ, กระบวนการที่ทันสมัย, การเตรียมแผนธุรกิจ, ระบุความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท และกระบวนสร้างมูลค่าของนวัฒกรรมเพื่อสังคม Twitter, LinkedIn เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ในการใช้งาน SoMe จะได้รับการศึกษาและนำไปฝึกปฏิบัติผ่าน SoMe ในระดับนานาชาติ

Global Marketing


หลักสูตร Global Marketing จะทำให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสที่สามารถได้รับจากเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ในการใช้งาน SoMe จะได้รับการศึกษาและนำไปฝึกปฏิบัติผ่าน SoMe ในระดับนานาชาติ

เมษายนตุลาคม

Dual Degree MBA

หลักสูตร MBA Dual Degree ประกอบด้วการเรียนการสอนแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิจัยแบบอิสระ โดยจะทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต สำหรักนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง สามารถการทำวิจัยพร้อมกับการฝึกงานทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลารวม 6 เดือน  หรืออีกทางเลือกหนึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับโอกาสในการจ้างงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และกำลังมองหาโอกาสที่จะเริ่มสายงานหรือได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

B.H.M.S. MBA Specializations

International Hospitality Management

หลักสูตร International Hospitality Management จะทำให้นักศึกษาได้เรียนโปรแกรมที่หลายหลายและน่าตื่นเต้น ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้เห็นอุตสาหกรรม hospitality ระดับโลกในหลายหลายแง่มุม นักศึกษายังจะได้วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ host markets ของธุรกิจที่มีการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของแวดวง hospitality ระดับโลก รวมไปถึง การเมือง, เศรฐกิจ, สังคมและวัฒธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศ และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม hospitality 

Global Marketing

หลักสูตร Global Marketing จะทำให้นักศึกษาได้วิเคราะห์โอกาสที่สามารถได้รับจากเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่มีความสำคัญ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาด ด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์และนำไปฝึกปฏิบัติ ในระดับนานาชาติ

MBA Top-Up - M.Sc. Advanced Standing

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ B.H.M.S. (ในด้านการจัดการธุรกิจการบริหารการจัดการการให้บริการหรือด้านการจัดการธุรกิจ M.Sc. program) สามารถศึกษาต่อขั้นสูงในโปรแกรม MBA York St. John . ในโปรแกรม 3 หลักสูตร MBA เป็นระยะเวลา 3 เดือน ข้อเสนอนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก โปรแกรมการสอนที่ B.H.M.S