Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member
Accomodations & Meals

หอพักนักเรียนและอาหาร

หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียนของโรงเรียน BHMS ประกอบไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องพักนักเรียน โดยนักเรียนจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบสองห้องนอน ที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่มีห้องน้ำในตัว มุมครัว รวมทั้งรายการโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกพักในห้องนอนเดี่ยวได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้สามมื้อต่อวันในช่วงวันธรรมดา และสามารถทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันหนึ่งมื้อ และอาหารเย็น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบริการอาหารมังสวิรัติสำหรับนักเรียนที่รับประทานมังสวิรัติ หรือนักเรียนที่ไม่รับประทานหมูและเนื้อ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

บริการอินเตอร์เน็ต

ทั้งตึกเรียนและตึกหอพักนักเรียนนั้นให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบLAN และ WLAN สำหรับนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ทางโรงเรียนมีบริการทางอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถใช้ทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใช้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนของนักเรียนได้ละเพื่อนของนักเรียนได้

 

การแต่งกาย

โรงเรียน BHMSได้จัดสรรสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมือนกับสถานที่ทำงานทั่วไปที่บุคคลากรและนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทและมีความประพฤติที่เหมาะสม ซึ่งนักเรียนทุกคนที่นี่ จะต้องแต่งกายตามแบบสถานที่ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการสากล สำหรับในบางรายวิชาปฏิบัติ นักเรียนจะต้องแต่งกายในเครื่องแบบที่กำหนดของรายวิชานั้นๆ