หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับอนุปริญญ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  อายุ 17 ปี
 • IELTS ระดับ 5.0 หรือเทียบเท่า

  ละคุณควร:

  • มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
  • แรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม hospitality ระหว่างประเทศในอนาคต
  • มีความสนใจและการเปิดใจกว้างต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ
  • ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ สำหรับการใช้เวลาในการศึกษาที่ B.H.M.S. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma ปริญญาตรีปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Higher Diploma อย่างน้อยปริญญาตรีปีที่ 2 หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า
  MBA Dual Degree
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ การทำงาน 2-3 ปี
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ Higher Diploma พร้อม
  • IELTS ระดับ 5.0 หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
  B.H.M.S. ขั้นตอนการลงทะเบียน: 8 ขั้นตอน