หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับอนุปริญญ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  อายุ 17 ปี
 • IELTS ระดับ 5.0 หรือเทียบเท่า

  และคุณควร:

  • มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
  • แรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม hospitality ระหว่างประเทศในอนาคต
  • มีความสนใจและการเปิดใจกว้างต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ
  • ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ สำหรับการใช้เวลาในการศึกษาที่ BHMS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Diploma ปริญญาตรีปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า
  หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับ Higher Diploma อย่างน้อยปริญญาตรีปีที่ 2 หรือเทียบเท่า
  • IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า
   หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
   • IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า
    MBA Dual Degree
    • Bachelor Degree in any discipline
     IELTS 6.0 level or equivalent
     2-3 years work experience
    หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
    • หรือสำเร็จการศึกษาระดับ Higher Diploma พร้อมประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
    • IELTS ระดับ 5.0 หรือเทียบเท่า
    B.H.M.S. Enrolment Procedures: 8 Steps